Wallas og stenging av 3G nettet

Ingen grunn til bekymring

Nedstenging av 3G nettet har ingen innvirkning på fjernstyring av Wallas kamin.

Når Telenor legger ned 3G nettet vil ikke dette påvirke fjernstarter Wallas 4430 eller Sunwind GSM 12A+. Ved bruk av SMS benytter fjernstarterne 2G nett (vanlig gsm tale/sms) og ved bruk av Remote APP benytter de 4G, alt vil fungerer som normalt.

Wallas kaminen vil fungere like bra som før og du kommer til varm hytte, 3G eller ikke.

05.04.2019 07.54